Wczytuję dane...

Prawo do odstąpienia od umowy

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dnia kalendarzowego od dnia dostarczenia towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpienia od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą ub pocztą elektroniczną). Produkt powinien być wysłany na adres Pretty Puppy House, 83-035 Kłodawa, Szkolna 25B niezwłocznie po przekazaniu informacji o odstąpieniu od umowy.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a następnie niezwłocznie wysłali przesyłkę zwrotną.

Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie póżniej niż 14 dni roboczych od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrócone przez Państwa produkty.  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. 

Zgodnie z prawem konsumenckim odstąpienie od umowy nie dotyczy produktów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta, tkz. szytych na miarę. Produkt wykonany według wytycznych podanych przez Klienta może zostać poprawiony w celu lepszego dopasowania. 

W razie odstąpienia od umowy przez konsumenta na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, to konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.